صفحات مشبک فلزی یا فایبرگلاس را گویند که جهت پوشش کف محل هایی به کار می رود که نیازمند عبور نور و هوا و همچنین زباله و مایعات می باشند. این شبکه های فولادی و یا کامپوزیتی را بنا بر نیاز با از جنسهای مختلف، با مشخصات فنی و ابعاد هندسی خاص طراحی و تولید می کنند.