گاتر آبروی استنلس استیل با شیب بندی 1% برای پروژه خدامی با عرض 15 سانتیمتر و عمق 15 سانتی متر