پروژه شرکت دکانا

کانال آبرو ساخته شده از متریال استنلس استیل 304 با قابلیت شیب بندی

عرض 24 سانتیمتر و عمق 15 سانتیمتر