پروژه ساختمان همراه اول

کارفرما شرکت آرمنو

مشخصات فنی : گاتر آبرو گالوانیزه جهت نصب در پشت بام با قابلیت شیب بندی به عرض 20 و عمق 10