گریل (grill) : در لغت به معنای گوشت كباب كن می باشد!!! اما به خاطر ظاهر شبكه ای مانندش، این نام در فارسی شاید به اشتباه به پوشش پلاستیكی كانال آب دور استخر نیز اطلاق می گردد.