گریتینگ چیست؟

گریتینگ چیست؟

گریتینگ

صفحات مشبک فلزی یا فایبرگلاس را گویند که جهت پوشش کف محل هایی به کار می رود که
نیازمند عبور نور و هوا و همچنین زباله و مایعات می باشند. این شبکه های فولادی و یا
کامپوزیتی را بنا بر نیاز با از جنسهای مختلف، با مشخصات فنی و ابعاد هندسی خاص
طراحی و تولید می کنند.گریتینگ چیست؟

معرفی گریتینگ و قسمت های تشکیل دهنده ی آن:
الف) تسمه باربر:  اکثر بار وارده به گریتینگ بر روی این بخش می باشد. چرا که بارگذاری
گریتینگ روی پلتفرم و یا دهانه ی مدنظر به شکلی است که در دوطرف دهانه قرار
می گیرد و فشار وارده به گریتینگ را متحمل می شود. در حقیقت عمود بر دهانه ی بارگذاری
نصب می گردد. لذا مهمترین وظیفه را به عهده داشته و روی محاسبات وزن گریتینگ
و میزان بار وارده به آن تاثیر گذار است. در واقع با تغییر ضخامت، ارتفاع و طول
باربر می توان وزن و بار قابل تحمل گریتینگ را محاسبه و مطمئن ترین و به
صرفه ترین حالت را انتخاب، طراحی و تولید نمود.

گریتینگ چیست؟

ب) رابط (تسمه، نیم تسمه، میلگرد، چهارپهلو):  به جهت اتصال تسمه های باربر از
رابط استفاده می کنند. رابط گریتینگ نقش مهمی در ثبات بابرها دارند. لذا نوع و ضخامت
آنها بنا بر تسمه باربر انتخاب می شود. البته باوجود اینکه نقشی در میزان بار قابل تحمل
گریتینگ ندارد ولی باعث تثبیت گریتینگ و حفظ شکل ظاهری آن شده. و نیز بسته به
اشیای عبوری از روی گریتینگ از انواع مختلف ساخته می شود. گریتینگ تسمه در تسمه
از معروفترین ها می باشد که باربر و رابط هر دو از تسمه با مشخصات فنی یکسان تولید می شوند.
در برخی نقاط لغزنده و بنا بر نیاز کاری، از میلگرد آجدار و یا چهارپهلوی تابیده شده استفاده می کنند.

ج) چشمه گریتینگ (مشبندی گریتینگ): به فاصله ی بین باربرها با یکدیگر و نیز رابطها با
8یکدیگر چشمه یا مش بندی می گویند. در مشخصات فنی گریتینگ چشمه گریتینگ را مانند
x*y  نشان می دهند. که x  نمایانگر فاصله ی باربر و y نشانه فاصله ی رابط از آکس
(مرکز به مرکز) یکدیگر می باشد. این اندازه ها در استاندارد ISO با واحد میلیمتر شناخته شده هستند.

گریتینگ چیست؟

تاثیر چشمه در وزن گریتینگ و میزان مقاومت آن:
مهمتری تاثیر را فاصله ی بین باربرهای گریتینگ داشته. در واقع با کم شدن فاصله ی بین آنها،
علاوه بر افزایش وزن، مقاومت و استحکام گریتینگ را بالا می برد. ولی فاصله ی بین رابطها
تاثیر محسوسی در این امر نگذاشته و درواقع بی تاثیر هست. تنها نکته ی قابل توجه اشیایی
عبوری و اندازه ی آنها مهم می باشند که این فاصله را کم یا زیاد می کند. همچنین زیبایی نیز
از موارد موثر در چشمه گریتینگ خواهد بود.