شرکت مهندسی حکمت پولاد خورگام با تکیه بر علم و فن آوری بروز مهندسین توانمند خود توانسته پروژه های داخلی و خارجی متفاوتی را با موفقیت پشت سر بگذارد