شرکت فراوری فروکتوز ناب شرکت توسعه انرژی خاورمیانه شرکت پترو پارت شرکت صنایع مس ایران
شهرداری تهران و دیگر شهر های ایران شرکت اهاب پروژه چشم تهران شرکت اسیا نگین اریاب شرکت صنعت سازه سمین
شرکت مهرونداد شرکت صنعتی ماموت شرکت دامون پتروشیمی خارگ
شرکت ژرف کار جم شرکت سیمان فارس نو شرکت مهندسی بونیز سازه شرکت تاسیسات دریایی ایران
شرکت پخش و پالایش شرکت نیرو ترانس شیراز قطار شهری شیراز از طریق پیمانکار شرکت صنعتی بهشهر (صافولا)