گاتر استنلس استیل سرویس بهداشتی

کانال های پیش ساخته مخصوص سرویس های بهداشتی

این کانال ها در عرض 13 و 10 سانتی   با ارتفاع درخواست مشتری  و طول های مورد مصرف  با درپوش استنلس استیل باشد.

مدل های سیفون دار ، با یک محفظه ی کوچک آب در قسمت خروجی از ورود بو و حشرات به ساختمان جلوگیری نموده و در فضاهای دارای محدودیت کف سازی به عنوان جایگزین شترگلویی می توانند بسیار کارآمد باشند.

گاتر آبرو استنلس استیل برای آشپزخانه های صنعتی و خانگی

کانال های با گریتینگ استینلس استیل

این کانال ها در عرض 13 سانتیمتر و ارتفاع 5 ، 6 و 5/11 موجود است. استیل به کار رفته در این مدل ، استیل 316 ضد اسید بوده و در برابر انواع مواد شیمیایی مقاوم است. مقاومت وزنی این کانال برابر است با یک و نیم تن به ازای هر محور خودرو یا لیفتراک.

  •  کانال های با گریتینگ گالوانیزه

گریل این کانال ها با روکش گالوانیزه گرم در عرض 13 و 20 موجود می باشد. ارتفاع کانال های عرض 13 به ترتیب 5 ، 6 و 10 سانتیمتر و ارتفاع کانال های با عرض 21 به ترتیب 10 و 19 سانتیمتر می باشد. همچنین مدل گریتینگ مش گالوانیزه نیز برای فضاهای دارای عبور ترافیکی با مقاومت دوازده و نیم تن به ازای هر محور خودرو موجود است.

  •  کانال های با گریتینگ پلی آمید

این کانال ها با عرض 13 و ارتفاع 10 سانتیمتر دارای مقاومت شیمیایی ، حرارتی و وزنی بسیار بالایی می باشند.

  • کانال های با گریتینگ یو.پی.وی.سی

این کانال ها با عرض 20 و ارتفاع 14 سانتیمتر و مقاومت وزنی یک و نیم تن، موجود می باشند.

گاتر آبروی استنلس استیل کارخانجات مواد غذایی

این گاترها برحسب نیاز مشتری با قابلیت شیب بندی با متریال های استنلس استیل 304 و 316 طراحی و تولید می گردند.

این محصول برای کف کارخانجات موادغذایی کاربرد دارد.

گریل استنلس استیل جهت دردرپوش یا دریچه

گریل  استنلس استیل   مخصوص اشپز خانه ها و روف گاردان و یا مکان هایی که مشتری به روش سنتی کانال ابروی خود را طراخی و اجرا نموده کار برد دارد که مطابق نیاز مشتری  با متریال 304*316 و با هر نوع شکل طاهری طراخی و تولید می گردد.