شرکت مهندسی حکمت پولاد خورگام از بهترین نوع مواد اولیه برای ساخت محصولات خود استفاده می کند و در کشور تنها سازنده انواع گاتر و گریتینگ با کیفیت در جه A می باشد