پارکینگ و رمپ

 

فضاهای داخلی با
تردد عابر پیاده
موتورخانه ها 

محوطه ها ، سوله ها و
آشپزخانه های صنعتی

استخر ، تراس و بام